close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

egister der Mariginaalen

op de Ambonse Brief

Aan Hunne Hoog Edelheeden

Van den 26: Maij 1788

Administratien;

De in A„o p„o bevondene verschillen der wapenen goederen onder den

Majoor Schnijder

is thans geredresseert

den Lieutenant streck heeft voor zijne gehad hebbende Samarangs

administratie zijn gagie laten staan

en men heeft hem, na Expitatie van den verbonden tijd, het genot

derzelve weder g’accordeert

de ordre om de te veel aanhanden zijnde goederen voortaan na Bata

„via te rug te zenden.

is reeds aan zommige administrateurs gesteld

de gecommitt:s hebben hunne ingediende Rapporten met Eede ge„

„staafd

239: lb: bedurve garioffel Nagulen zijn door eene Justitieele Com„

„missie

in zee gestort

de administrateurs

hebben behoorlijke Borgtogten gesteld

Vervolg

16

Palag: 100:

101:

102:

103:

104

105: