closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Correspondentien.

de correspondentien met de nabuurige gouvernementen onderhouden

de gewisselde brieven gaan over

een gedroste bannelingen van Banda opgevat

en weder te rug gezonden

een door de papoen opgeligt en op goram verkogt soldaat

door de Bandase Ministers herwaards te rug gezonden

de door den Gouverneur Haga verschootene inlospenningen

zal uijt zijne te goed hebbende gagie worden gerestitueerd

100: lb: Nagulen derwaards gezonden, en

6: steenen wasch van daar g’Eijscht

van Ternaten heeft men H: H: Ed:s brieven en Rapieren ontfangen

van Maccasser wierd bedeeld den aankomst aldaar van den Lieutenant

Drester

een gedroste slaaf herwaards gezonden

is aan den eijgenaar afgegeeven

Communicatie van het overleijden aldaar van den Lieutenant Dresler

met versoek om den burger Diogenis Tawaris derwaards te rug te zenden

zulx is den Fiscaal aanbevoolen

en is thans na zijn woonplaats te rug gekeerd

Dienaaren.

voor de gepromoveerde en bevestigde Dienaaren dank betuijgd

ook voor de toeschikking van de Ambagtslieben

den Assistent wattier en Metzelaar van der Linde zijn hier aangekomen

de acte van den vaandrig Keever is dit Jaar weder niet aangekomen

door dit gemis, heeft denzelven van de gagie als vaandrig niet gerouis„

„seert

het surplus van zijn sergeants gagie g’accordeert sedert A„o 1786

de acte van den Predikant Feije is mede niet aangekomen

de toegelegde verhooging van gagie opgebragt sedert 18: 7ber: 1787

de soldij reekening van den Eersten klerk Coomans niet ontfangen

zijnde

doet daarom versoek bij H: H: Ed:s

vervolg

18

ang:

172:

173:

174:

175.

176:

177.

178:

179

180:

181:

237:

238:

239:

240:

241:

242