closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Fortifiatien en Gebouwen

en de Consideratien deeser Regeering nopens de reedenen van ver„

Pag.

„schooning vorderden

word het bederf van het kruijt aan het vogtig Climaat toegeschreeven

het bedorven kruijt kan met approbatie van H: H: Ed:s bij de boeken

worden afgeschreeven

men is nog niet in staat te oordeelen over de nuttigheijd van een Pannedak

om dat van Guericke het nodeloos achte

men zal den uijtslag van bijde afwagten

van van Quericke is voldoende reedenen gevordert

wegens het niet goedkeuren van Pannedaken over de kruijthuijsen

waar aan hij bij een berigt voldaan heeft

aanhalingen uijt dat berigt.

propositie van van Guericke om 10 â 12 vaten uijt ieder kruijthuijs te

proveeren

waar zig het kruijt na den reegentijd best preserveerd

en men heeft zig daar meede geconformeerd

van Quericke is bij Extract uijt de Besoigne gerecommandeert

zig in het vervolg voor ongequalificeerde demarches te wagten

men is steeds werkzaam met de voorzorg omtrend het kruijd

de goedgekeurde reparatie aan het kruijt huijs aan de westkant

heeft door gebrek aan Houtwerken geen voortgang genomen

dog zal bij bequaame geleegendheijd geschieden

dankbetuijging voor de verleende satisfactie der opgelegde boete

die ten faveure der Diaconij is gekomen

van Quericke is gelast geene andere werken onderhanden te

neemen

buijten voorkennisse van den gouverneur

de voorgestelde Batterij op Manipa

zal hier na mede in gereedheijd gebragt worden

de fortificatie werken en gebouwen zijn door gecommitteerden

opgenoomen

en het Rapport is agter de memorie van den Heer afgaande Gou„

„verneur gevoegd

Gelat

81:

82:

83:

84

85:

86:

87:

88:

89:

90:

91