closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

20

Vervolg van Huijsselijke Bestellingen

om van deese kwaade gewoonte afte schikking

zijn bij affixie van een advertissement

het verpanden van Losse goederen zonder schriftelijk bewijs verbooden

den inlander van Amaheij Cornelis Mailokko

is in een bannissement van 25: Jaren verwesen

die met 'T schip d soo overgaat

en desselfs proces papieren onder de bijlagen

het presidie van weesmeesteren verandert

het Capitaal genoteerd

verandering bij Huwelijkse zaaken

en ook bij boedelmeesteren

het Capitaal van boedelmeesteren gemeld

door dit Collegie approbatie verzogt zijnde, wegens eenige bij hun

g’assopieerde verschillen

is zulks aan de dagelijksen regter overgeweesen

klagten van de officieren over het brutaal gedrag van den Lieute„

„nant swenne

denzelven gedimitteerd

staat haarer krijgs Cassa

Inkoop.

den inkoop van goemoets touw werken is na het voorbeeld van 28:

Januarij, 1772 gereguleerd

qualificatie tot den inkoop van de nevenstaande gegeeven

qualificatie tot den inkoop van 500: kan klappus olij gegeeven â 12:

HC: ieder.

100: ps planken voor de helling ingekogt

en dezelve nevens 17: balken, uijt de kleene zas betaald

de gedane inkoopen vide insertie

bedeeling wegens de door den Chinees Tjan Tseeng alhier aangebragte

ses pakken blauw Lijwaaten

vervolg

23

Paap:

154:

155:

156:

157:

158:

159:

160:

161:

162:

30:

3:1:

32:

33:

34:

35: