closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vevolg van Inlandse Zaaken

den orangkaij van Camariang overleeden zijnde

wierd door zijn zoon gesuccedeerd

die van Hatiahu en Hatermetting dolleeren over die van werinama

wegens hunne Limiet scheijdingen

den laatsten heeft zig in die van de twee eersten ingedrongen

versoeken dat de acte van Conventie van A„o 1727: mogten gerenoveert worden

die door de twee eerste teekenaaren ter vermijding van moeijelijkheeden

in het Arabisch en Hollandsch geschreeven aan hen inhandigd zijn

de Confrentie Notulen zijn ter Resolutien g’incorporeert

de opgaave der extirpatie word tot in het najaar gereserveert

de uijtroeijng van specerij boomen worden met kaagt voortgezet

den Resident van Bouro b'ijvert zig mede in dat werk

te Bouro en Amblauw zijn een groot getal g’extirpeert

Catij Cultuure

tot de Jatij Custuure word alle devoir aangewend

een vaartuijg met een last poort ter afhaal, belet het gebruijk van de

Houtwerken uijt deese bosschadie

Kerkelijke Zaaken

bij den kerkenraad een ouderling verkoren

verplaatsing van eenige schoolmeesters

wegens het versuijm van de Leermeesters om in de avond gebeeden te komen

is een boete van 48: sw: Htuijv:s gesteld

D:o van Deussen is op sourabaja overleeden

de door de weduwe verzogte zoldij Reekening zal overgezonden worden

den predikant zomerdijk gaat thans na Batavia over

Ceproosen

S.

Paug:

222:

223:

224

225:

226:

227:

61:

62:

163:

164:

165

166:

167: