closeTerug naar inventaris

Transcriptie

proosen.

het Capitaal van het Leproosen huijs gemeld

500: rd:s bij de Comp: overgenomen

Negotie Boeken.

der Negotie boeken van 178/7 gesloten en geconfronteerd door gecommit„

„teerdens

die daar inne geene erreuren ontdekt hebben

den Heer afgaande gouverneur betuijgd desselfs Leedweesen over de vermin„

„dering der Lasten

waar toe alles is aangewend geworden

waar in den aankomend Gouverneur zijne ernstige pogingen ook zal

aanwenden

de Rapporten van den Generaalen opneem zijn tegen de Negotie boeken.

geconfronteerd

een eenige Postten na den voorstel geredresseert

de Rapporten van overgegeevene Administratien zijn meede

ter Confrontatie gegeeven

door de Heeren gouverneurs zijn de voor en na restanten geconfronteerd

en ook daar voor bij het Journaal geteekend

Producten

wegens het Bandasche schip dat Saparoua zal aangieren om een Lading

Nagulen in te neemen, is de nodige ordre gesteld

den Calculative opgaave van 3106: bharen Nagulen in A:o p:o

en annex remarques van H: H: Ed:s

is secreet verhandelt

de Nagul boomen zullen voortaan in drie Collommen bij Jaarlijksche be„

„schrijving; gesteld worden

de halfwassene boomen, dragen bij vrugtbaare Jaaren ook op defferente

tijden vrugten

vervolg

Paaf

25

48.

49:

50.

170

171:

107.

108:

109

110:

111: