closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Scheepen en vaartuijgen

Vervolg van

Parg:

’t schip en 1: van de Bark alhier aangehouden

heeft men 1: van

het voorgeeven van de heer Capitain Maij dat de rondhouden op sapa„

„roua een baguatel kosten

.

is ongegrond

gedemonstreerd bij het berigt van ’t Hoofd Blondeel

gelijk zulks word

zijne betuijging dient weegen

en bevreesdheid dat het in ’t vervolg bij benodigtheijd niet zal kunnen ge„

„leverd worden

aan de Europeese en Javaanse zeevarende van 'T Loo voor 2: maanden

en aan de Chineesen maar voor een maand gagie verstrekt

van de sloep Batavias welvaaren geene positive tijding ingekomen

zijnde

dies Equipagie Arraatura ensz: bij de boeken afgeschreeven

is dezelve met

Ed:s reeds verleende qualificatie, dat een gouverneur

H:

op de door H:

voor reek: van de Comp: een orembaij mag inkopen

nieuw opgetimmer hegt en sterke orembaaij van

heeft men een

de heer afgaande gouverneur

met dies ab- en dependentie

voor de door deskundigen getaxeerde waarde van rd:s 1700

voor reek: van de Comp: ingekogt

gaande de dientwegen relative berigten onder de bijlagen over

van de 21: Pakken in de bark de voorzigtigheijd afgeladene Lijwaten

zijn te sourabaja Elff pakken in ’t schip de Triton afgescheept

eenige touwerken van gem: bark verstikt en onbequaam bevonden zijnde

zijnde niet andere bequame voorzien geworden

de rapporten van de visitatie en dieptreeding van 'P Loo en de bark gaan over

mitsg:s van de stuagie der Ladingen dieptreeding bij vertrek, afmatting wa„

„tering en verzeguling der Luijken van het eerste

ook nopens de behandelingen aan de Chineese en Javaanse zeevaarende

de pantjalling de Expeditie is gevisiteerd en alhier volkomen van dienst

bevonden

de Ladingen van het schip 'T Loo genoteerd

het schip de Triton van Banda nog niet g’arriveerd zijnde

zal dies lading en het restant der nagulen H: H: Ed:s bij een nader

briefjes bedeeld worden.

het herwaardste rug gereekend bedragen van 2/3 in 9899: lb: rijst

vervolg

23

24

25:

14:

15:

16:

17:

18

19:

20:

21:

22: