closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29.

Edele Uw: Hoog Edelens onder deselfs aparte Papieren in,

afschrift staat aan te bieden.

Diseenen ander voor af tot eene inleijding der neaergeteed hee

5 5:

„bende, noteeren wij ten vervolge dat over den inhoud van voor

e Besoigne over H: H: Edelens

Eerde Missive.

„melde uw Hoog Edelens zeer gerespecteerde Letteren, met

dies Bijlagen en de daar bij ternarigt en observantie voorge„

„schreevene ordres in onse vergaderingen van den 28: Febr:

1 op den 28: feb: en 21: April gehouden en 21: April I: L: na vereijscht van zaken gebesoigneerd wee„

„sende, daar over zodanig besluijten zijn genomen, als wij

ons de eere zullen geeven, Hoogst dezelve met het verder ver„

„rigte in ’'s Meesters dienst het afgaan onser na Jaarse Ad„

„visen van den 20: September en 2: october 1787: zo succent

mogelijk onder het oog te brengen:

daar mede na gewoonte weder aanvang maaken„

„de met Het Hoofdeel van

Brieven en Papieren, vinden wij ons

56.

tans in staat uw Hoog Edelens te bedeelen dat

Hoogst derzelver origineele apparte Missive van den

Eenige in a:o p:o achter gebleeven de brie„

23: Ianu: Ad:s p:s mitsg:s de Copia reschriptien naar de

ven en pappieren W„n Ternate ontfangen

Gouvernementen Banda, Ternaten en Macasser, wel„

„kemen van hier bedeelt heeft, niet ontfangen te hebben en

de maand Decemb: A:o p:o met een vaartuijg van Ternaten

zijn aangebragt, zijnde ons over Maccasser ook wel geworden

uw Hoog Edelen't g'eerde missive van den 31: Julij A:o p:o

57: