closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53:

hadden, door dien weegens het agterbt„

„ven van zoo veel Scheepen in den voor

„leeden jaare, een menigte van Brieven

welke bij de verhandeling van verschij

„de zaaken, in die Brieven vervat no=

„digt waren geweest, ons niet ter hande

gekomen zijn.

§ 2: Dit gemis hebben wij voor al ondervon

„den bij het nagaan der onderschijdene

pointen, welke tot het Hoofdeel van

Ambon behooren alzoo wij van alle

de Brieven der Ministers zoo gemeen

als secreete verstooken zijn geweest,

en dus alleen uit uwe Brieven zoo aan

ons als aan hun de voorwerpen van ons

onderzoek hebben moeten worden opge„

„maakt.

Met genoegen zagen wij de schikkingen

door uE opnieuw gemaakt om maar

een schip van een groote chartir naar

dit