closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55:

54:

31

dit Gouvernement te zenden, zonder nog-

thans het zelve Gouvernement en voor„

„zien te laaten van de nodige behoeftens

of eene alte groote Quantiteijt Nagu

len aldaar aan tehouden:

Wij verwagten van uw goed overleg

verder het gebruik van al zulke midde„

„len, die tot verligting zullen kunnen,

strekken van de lasten, welke het

kostbaar artikel van Scheepen en

vaartuigen aan de Maatschappij

jaarlijks veroorzaakt:

En hier toemeenen wij, dat UE meer

en meer gelegentheijd zullen krijgen

door het bevorderen van den Particu

„lieren aanbreng van Rijst, zoo ten dee

„zen Comptoire als ter Hoofdplaatse

Terwijl de aanmerking bij den Tencraa„

„len brieff van den jaare 1784: onder het

Hoofdeel