closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56:

Hoef deel van Banda § 58: voorhoo

„mende, dat de zuinigheijd niet alleen

betragt kan worden omtrend het getai

maar ook ten aanzien van het Char„

ter der scheepen, voor al ook toepasselijk

is op het zenden van scheepen naar

Banda dewelke aldaar nog ook

ten deezen Gouvernemente volladen

kunnende worden als dan een Lading

Rijst op Java moeten inneemen, zoo

als dit, uitwijzens het geschreevene

onder de Materie van dit kantoor

bij uwe advisen van den 31: December

1784 §7: het geval van het schip de vriend,

„schap schijns te zijn geweest.

Jntusschen prijzen wij uwe herhaalde

beveiling aan de Ministers, om niets on„

bezogt te laaten, ten einde de Houtwer„

„ken die zij noodig hebben binnen deeze

Provintie zelve te bekomen, ’t geen tot met„

„kelijke uijtwinninge van Scheepszuijmte

zal