closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den Gouverneur isonophou §7:

delijk waxzaam om den jnlander tot

het aankappen van hout te animee„

ren en slaage ook tot heden zeer wel„

in zijn voornemen door de goede vordering

in dat werk, hoewel het ongeluk de

sloep Batavias welvaren overko„

men veel hinder heeft te weeg ge„

bract en veroorzaakt, dat de op„

Boeroe in voorraad leggende hout„

„werken niet hebben kunnen wor„

„den afgehaald.—

Het geen minder aandrang 5: 8:

spandmen alle vermogens in, die

strekken kunnen te bevordering der

Tati

32

zal kunnen strekken.

Ons verder noopens dit stuk gedra„

„gende aan het geschreevene bij den Ge„

„neraalen Brieff van den voorleeden

Jaare T: S: 6: 7: en 8. zullen wij daar bij

alleen nog voegen, dat wij van de

Ministers in ’t algemeen en van den

nieuw aangekoomen Gouverneur de

Bock in het bijzonder verwagten,

dat dezelve door de gewoone traagheid

van den Jnlander zig niet zullen laa„

ten afschrikken maar in teegendeel

hunne pogingen verdubbellen, om ter

voldoeninge aan onze en uwe oogmer„

„ken hem tot de Leverantie van Hout, door

aller beij bekwame middelen aantemoe

„digen.—

Hel was amgelijke reedenen ons zeer

aangenaam, dat de kiate plantagier

met een getal van 2228: boomen ver„

„meerderd