closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59:

510:

33

De noodzakelijkheijd, dat men niets

verzuime, ’t geen meede kan Werken tot

vermindering der laatsten welke

de Maatschappije om de wille van

dit kantoor moet draagen, zal

voor al gevoeld worden wanneer

men gaade staat de allerdrukken„

ste bezwaren, welke door UE: te

regt zijn aangemerkt, dat voor de

Maatschappije voortvloeijen uit de

overmatig groote gewasschen van Na„

gulen als die laatst weder 1131000: lb:

ruim bedraagen hadden, terwijl nog„

thans de voordeelen op den verkoop

derzelven, de Hoofd bron ter goed ma„

king van die laatsten moeten uit„

lieveren.

Uijt de verkoops billetten zal uE

blijken dat wij laatst een quantiteit

van 400'000: lb: Nagulen in verlin„

„ge gebragt hebben die voor de prys

van