closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De ordre Hunmer Hoog Edel„ 511.

„heeden om de vrugtdragende Nagul

boomen en ieder datij op de bepaalde

vijftig stuks te brengen en te houden is onse

assidue betragting, terwijl men in den

naarvolging van dien reeds zeer ver„

„re Gevordert is, dat niet alleen de

boomen in de datijs, maar de datijs

zelve reets sterk verminderen.—

Dog dat den Ambonces zulke aan 512:

„zienlijke winstens zouden wij greete„

„lijk

van 59: stver: het pond verkoopt zijn, kun„

„nende de proeven, of Compagnies debiet

van die specerij hier te Lande te ver„

„meerderen en in ’t bijzonder of die ver„

„meerdering door eene verlaging van

de inkoops prijs te bevorderen zou

zijn, niet wel anders, dan langzaam

genomen worden.

Jntusschen moeten wij afwagten hoe„

danig door de Ministers voldaan

zal zijn aan uwe ordres, om de vrugt

dragende boomen in ieder datij te

brengen en te houden op de gemaak

te bepaaling van vijftig boomen

met dien verstaande, dat het Stren„

ge /: zo als UE zig hebben uijtgedrukt/

door eenige insckkelijkheid zou=

„de kunnen worden gemaatigd.

Jn allen geval vertrouwen, wij dat

de Ministers behoorlijk zullen

hebben