closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Oenvarenen de e enigten g: 8 1.

de Nagulen bij de uitleevering ter Hoofd

plaats, zo als tussen die van het Buij„

„ten Zeven en de Both zouden hebben

plaats gehad is ligtelijk te vinden, wan„

„neer men te rug ziende beschouwd

dat het eerste schip aan het Hoofd

Casteel

513:

gepaste wijze zal behooren gedaan te

worden.

De ophelderingen vervat bij rwe

advisen van den 27: October 1784: we„

„gens derzelver aanbeveeling om te

zorge dat met alle over blijvende

opschietende en aankoomende boomen,

vrugtdragende werden hebben aan

ons dat ligt niet gegeeven, welke uE

daar van verwagt hadden, terwijl

wij het door uE geschreevene op dat

stuk bij derzelver voormelde advisen

mede vrij duister gevonden hebben.—

Ont gedragen de aan het geschreeven

ne bij den Generaalen brief van den

voorleeden Jaars 59wegens de Jaar„

lijks ondekt worden de mingurgten.

op de Nagulen bij de uijtlevering ter

Hoofdplaatse, vinden wij thans bij zon„

„dere stof van opmerking in het zoo

groot