closeTerug naar inventaris

Transcriptie

515.

schip:

Des derhalven nodig, dat her omtrent

de waare oorzaak van die onderwig„

„ten een nader onderzoek geschieden

’t geen wij UE en de Ministers ten

sterksten aanbeveelen, terwijl het

vooral dienstig zou zijn na te spoo=

„ren de reedenen van een onderscheid

’t geen zoo zeer in ’t oogloopt, als ’t

aangehaalde.

De aan Hleontinig das voten boommen

steeds schoorvoetende gaande moe„

„ten, wi als nu afwagten, of hier in

verbeetering zal koomen door den

schriftelijke Conventie welke de

Ministers met de Hoofden van eeni

ge districten en Negoryen hebben

aangegaan, ten einde dezelve te ver„

zeekeren dat er altoos een getaal van

10000: boomen in weezen zoublyven

en dus niet uitgeroeijt worden zullen

„de