closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Generaalen Brief van den Jaare

1781: hebben wij dus alleen uit uwe

advisen van den 27: October 1784:

moeten besluiten, dat volgens der

Cinesters begrippen van de vrugten

der uitgeroeijde Noote boomen over

bij § 26: van voormelden onzen brief

UE eenige aanmerkingen hebben voor„

„gehouden geen gebruik te maaken is

Het komt ons egter vrij bedenkelijk

voor of dat antwoord, als volgens

uwe opgaave behelzende, dat die

Nooten nimmer goed of te Iong,e

reeds door worm aangestooken

ontfangen worden niet veel te alge„

„meen zij, dan dat men het zelve

zo onbepald zoude kunnen aan„

„neemen en wij verbeelden ons, dat

het onderzoek of en welk gebruik

van de vrugten der uitgeroeyde Noo„

„te boomen te maaken zou zijn, na„

„der zou kunnen en behooren te geschieden

5 18:

de

bra

ko

.

vrij

wet

6

bi

t

00