closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 35:

44

zenden der afgeslooten Reke„

„ningen van de Militairen met

het schip 'T Buiten Leven

naar dit Gouvernement ver„

trokken.

Derwijl wij verwagten dat om=

„trend zaken van dien aart

in het vervolg eene behoor=

lijke optettendheid zal worden

gebruykt

Eijndelijk kunnen wij niet

geheel met stil zwygen voor„

bij gaan het geen bij uwE missive

aan de Ministers van den 27: De„

cember 1784: word gezegd wegens de

Pantjalling de vriendschap, die

van Samarang herwaards ge„

zonder bevonden was voor dit

Gouvernement van geen nut

te wezen als maar 49: voeten

lang zijnde en welke daar om

tegen