closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de goemoeds zijn profilabelder en boven de

vaderlandsche Touwen te prefereren.

de beloofde 2: Sous luijtenants § 14:

niet aangekomen zijnde.

heeft men 1: van ’t schip en 1: van de bark

alhier aangehouden

het voorgeeven van de heer Capitein § 15:

Maij dat de rondhouten op Saparoua een baqua

ter kosten.

is ongegrond.

46

de laatste te prefereeren en dus voor de Maatschap„

pij ook profitab Eller zijn, dewijl zo door de Scherper,

gronden, als de geduuirige Reegens in deeze Pro„

„vintig, de vaderlandsche Touwerken eerder aan

bedelf onderworpen zijn: Intusschen zullen wij dient„

„weegen met eerbied afwagten, zodanige dispositie

van Uw Hoog Edelens voor het vervolg als

Hoogst dezelve ten meesten voordeele van de E:

comp zullen gelieven goed te vinden:

Op de recommandatie Uwer Hoog Edelens

om voortaan zelfs, eenige lieden tot sous Luijte„

„nants aan te kweeken, zullen wij alle mogelijker

devoiren aan wenden, intusschen dat wij om de

twee beloofde sous Luijtenants voldaan te krijgen,

een van ’t schep ’t Loo, welke aldaar te misschen

was alhier aangehouden hebben, die met nag

een op de Bark dat getaal uijtmaaken:

Op het door UW Hoog Edelens aan ons toege„

„sonden Extract uijt een Rapport van den Heer Ca„

„pitain Ian Maij gecommandeert hebbende

slands Fregat de Pijl, begerzende dat de rond„

„houten op Saparoua een begatel /:voor het kappen

zelfs :/ kosten, vereeren weons Hoogst Dezelve te

bedeelen, dat wanneer de rondhouten op saparoua

zo gemakkelijk te bekoomen waren, als de Heer

Capitain