closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan de Europeese en Javaanse zevarinal van

het Loo voor 2: maanden.

En aan de Chineesen maar voor Een maan

gagie verstrekt.

van de Sloep Batavias wel varen geene po.

sitive tijding ingekomen zijnde.

47

vroegere tijden is aangetoond, zodanig dat de

Regenten hebben moeten versoeken, om geExcu„

„seerd te weezen van het branden van de Iaarlijks

uijtgeschreeven wordende kalk, het welk hun ook,

om het op sufficiente bewijsen aangetoonde toenee„

„mende gebrek van hout, is vergund geworden:

Den Capitain Luijtenant Pieter Hartman

commandeerende het schip Het Loo, in onze

vergadering op den 12: Maart per Request. versoek

gedaan hebbende, om aan de scheepelingen van

dien bodem tot het inkoopen van virzes, verstrekt

te krijgen twee maanden hunner te goed hebbende

soldijen, zo hebben wij, aan de Europeesen en Ja„

„vannen voor twee maanden en aan de Chineesen,

wij die bereeds een maand gagie te sourabaija

genooten hebben, maar voor een maand Gagie

laaten verstrekken.

De sloep Batavias welvaeren die tot heeden

niet is koomen opdagen, en welke men thans

ofschoon er geene positive tijding van gekomen

is egter voor vast veronderstellen moet dat op

eene der Papoese Eijlander gestrand en dus veron„

„gelukt zal zijn, hebben wy ter onser setting op

den 28:e februarij J:t Leeden, met dies Equpa„

„ge Administratie en wapenkamers goederen

bij