closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met dies abs en dependintie.

voor de door deskundigen getaxeerde waarde va

rd„s 1100:

voor reekening van de EComp„e ingekogt,

gaande de dientwegen retative berigten onder

de Bijlagen over.

van de 21: Pakken in de bark de voorzigtig,

heid afgeladene Lijwaten.

zijn te Sourabaija Elf Pakken in het schip

de Priton afgeschrept.

48.

sufficiente orembaija, lang 72: ½: en breed 30: voeten,

voorzien van de beste Rondhouten, vaderlandsche

zeijlen en Gouwerken, met een vaste dik en twee ka„

„mers, buijten de verdere bregt plaatsen, voor vivres,

Equipagie en Ammunitie goederen voor de door

„Capitain

scheepsbouwkundigen den Capitain Luijtenant

Pieter Wolsaard, en Pieter Hartman

neevens de dwravan Meesterknegt der scheepstion„

„merlieden Chevallier en Sandstroom

bij hun onderteekend en ingediend Berigt dato 10:

Maart z:t Leeden, getaxeerde waarde van Een

Duijzend en Hondert Zijxdaalders, van den

Heer afgaande Gouverneur voor reekening van

de E: Comp: overgenomen en dat vaartuijg met

dies ab en despendentie bij de boeken laaten in„

„neemen, bevrijmoedigende wij ons de Berigten

van gemelde scheeps bouwkundigen Uw

Hoog Edelens onder de bijlagen in origi„

„nale reverentelijk aan te bieden.

Van de 21: Pakken Leijwaten welke te Batavia in

de bark de voorzigheijd zijn afgeladen, hebben de be„

„dienden van sourabaija, na volgens hun schrijvens

bij brief van den 24:e Januarij J:t Leeden, wijl het schip

Het Loo voor de komst van gemelde Bark van

daar reeds vertrokken was en zij raadsaamts ge„

dagt hadden, om de bark gedeeltelijk van die

Pakken