closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§34: Ruijten en behalven die hier vooren aangehaalde Groote

grembaaije, zijn nog de volgende absolute benodigtheiden

nadere inkoopen vide insertie.

ingekogt: Te weeten.

10.

247.

75.

31

500: k: Olij van klappus

13:

67:

20.

½: ƒ

10: p:s Rotting knoppen aangemakt.

8.

93: 19:

40:

28:

lb: of 2: 9/50: Ht: Moernagelen.

1139.

24: 15:—:

7: ½:

p:s Parrings

15:

712: 16:—

216:

kabettouwen goemoets van 9: d=m

8:

277: 4:—:

84:

_=o

_=o 8:

4:

_=o

237: 12:

72: —:

_=o 7:

4:

ijzertrossen

24:

115: 1/5: 380: 3:—:

_„o

_=o

wiel d:o

115: /5: 380: 3: —:

48:

86: /5: 285: 28:

8: kabeltouwen _=o van 4: d=m

—: —:

90: —: 297:

ijzertrossen Hollands

6:

3: 13/40: 11: 12:8:

6:– windboom balkjes

1: ½: 4: 19:—:

Bierpijpen

2:

27: —: 89: 2: —:

Halve Leggers

18.

—: 7/8: 1: 4:12:

d=o Aam

1:

gE: Naijgaren.

4: ½: 14: 17:—.

3:

150:

Ponne planken.

11: ¼: 37: 2: 8:

Dakpannen.

13000:

101: 2/5: 334: 12: 8:

191000: Mopsteenen

687: 2/5: 2269: 1: 8:

Transporteere D:s

bedeelin

Tseeng