closeTerug naar inventaris

Transcriptie

52.

P„r Transport

6939:

M:

kalk.

3

832: 9/160: ƒ 2747: 17: —:

p:s

500.

Adappen

7: 8: 8:

2: ¼:

300

4.

Gabba Gabba

6/0:

2: 19:8:

600

bos: Land Jnlands

30: —: 99:

—:

10:

p.s Asbalken l:o 12: v=m d=k 8: â 10: d=m

12: 1/8: 40: —:4:

20.

ijzer houte swalpen l:o 12: v=m d:k 5: â 6: d=m.

36: —: 118: 16: —:

400.

m: Hauts kolen

40: —: 132: —: —:

100:

P:s Ambonse planken

15: —: 49: 10:—:

200

Dakrebben

30: —: 99: —: —:

30.

Lingoa Balken l:o 30: v:m 8=t 12: â 13: d=m

45: —: 148: 10:—

_=o

11

17:

d„o

„. 20: a 21: v=n d:o 8: â 9. d=m

14: 1/40: 46: 5: 12:

c

600:

Houtskolen

60: —: 198:

40'000:

p:

Adappen.

180: —: 594:

—.—

20'000.

Gabba babben

60: —: 198:

Een ’s Comp: Groote crembaij met dies

ab- en dependentie

660: —: 2178: —:—:

Somma

. . Duc:s 3765: 3/32: ƒ 12425:16: 12:

§ 35:

Inder he oEdeel achten wi: het geschitst UW

bedeeling weegens de door den Chinees Tjan

Tseeng alhier aangebragte

Hoog Edelens in eerbied te moeten clucidec„

„ren, dat den alhier remoreerende en in de maand,

December A=o p=o navolgens het aangeteekende ter

Resolutie van den 29: derselver maand, met zijn

twee mast vaartuijg van Batavia gertourned„

„den Chinees Anachoda Tjan Tseeng, op

zijn meede gebragte Bataviasche Pas gedateerd

31: October 1787:, in dorso bekend gesteld en door

den