closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

kennisse, dat ter geen genoegsaame voorraad van goedmoeds

touwerken aanhanden was, tot de hoog nodige verstrekking

aan de alhier tehuijshoorende 'sComp vaartuijgen, qualifica„

„tie verleend hebben, tot den inkoop van.

qualificatie tot den inkoop van de nevensta

8: p:s Cabeltouwen goemoeds van 9: duijm &

de gegeeven.

_=o

4:

_=o 8:

_o

4: _=o

7:

_=o

8:

_=o 4: neevens

_=o en

24: ijzertrossen

=1=o egter niet voor dat dezelve al„

48: wieltrossen

„voorens door gecommitteerde zeskundige, goed en tot het ge„

„bruijk bekwaam zullen bevonden weesen, en om bij zijne maan„

„delijkse specificatien accuraat verantwoord te worden

op den 14: Novemb: a:o p:o vertoonde ons den voormaeligen Heer Hoofd

§ 32.

administrateur, dat den geringen voorraad van Clappus otij tot de

verstrekking in de huijshouding niet toerijkende was en de verstrekking

van die vettigheijd niet in ’t gesteld konde blijven tot men ontzet van

211.

ualifitie tot den in koop van 500 kan kla Java bekomen had, hebben wij zijn Ed: qualificatie verleend, tot den

kt, dapus olij gegeeven, a 12: H„o ieder.

inkoop van 500: kannen tegens 12: stver: per kan.

oord

Jnsgelijks hebben we op den 4. Febr: L: L: uijt heefde van het gebrek aan

imo

§ 33:

p„r planken voor dehell gingekgt de nodige Planken tot het repareeren van de kleijne helling aan de

repa

oostkan van het zee hoofd een honderd Ambonse planken teegens

1

12 stver: ieder laaten inkoopen, en deeze zo wel als nog. -

17: balken van 20: @ 21: voeten lang en dik: 8: â 9: duijm die door het

hruarij

in deselve nevens 17: balken, uit de kley

kas betaald

opzijne

volk van de Negorijen Hatoo en Nussanive voor het nieuwe Gouver„

„nement gekapt en geleeverd zijn, laaten betaalen uijt de kleine geld Cassa„

gegeven

534: