closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den sabandaar Hendrik Nicolaas La

„de onderteekend was, van daar vervoerd te hebben

onder meer andere Goederen; ses Pakken Leijwac„

Ses pakken blauwe Lijwaaten

„ten, zonder expresse bekendstelling, welke zoor ten

dezelve waaren.

Op de informatie die den eerstgeteekende daar van

liet doen, bekende gemelden Anachoda dat die,

Leijwaten bestaan in Bruijn Blauw Guinees, doo

te Batavia van den sabandhaar Lacke

ingekogt.

hem te Batavia van evengemelde Sabandhaar

D'E: Hendrik NicoLaas Laclé inge„

kogt te hebben; preduceerende gemelde Tjand

Iseeng teevens ter bekragtiging zijner gezeg„

„dens, twee door den voorm: Lacze eijgenhandig

geschreeven, en onderteekende quitantien, wel„

„ken wij in de Resolutie van den 29. December

ad:o p:o hebben laten infereeren, waar uijt consteerd

dat meermelde Chinees aan hem Lalze

op den 24: october 1787: betaald had voor 6: pak„

„ken Bruijn Blauw Guinees â rd:s 93: 't corgie

rd:s 2232: —: en op den 30: daar aan, nog voor

een pak en een restant van dat Lijwaat meede

â rd:' 93: 't Corgie, tot rd:t 595:

Dan nadien bij Biljet van den 23: December 1768: en

den aanbreng en verkoop § 36

is bij billet van 23: dec: 1768: uitgetreksel

nader bij de alhier te vindene, korte uijttreksels op de

op de vrije vaard o:d: 6: october 1778: ver

booden.

vrije vaart de dato 6: october 1778:, den invoer en

verkoop van zulke Leijwaeten of schoon van de EComp

ingekogt

deselve

konde„