closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deselve tot nadere tijding van H: H: Ed„s

in'’t Pakhuijs geborgen.

bij ontfangst van H: H: Ed„s g:lere 37:

Missive geene elucisatie dientweeg

ontwaarende

Dat nadien op den 8:e September bevoorens beslooten

was, om bij aanbreng van Blaauwe Leijwaeten, dezelve

met het ongewilde Guinees, uijt de winkel van de

hand te setten en dus op dat besluijten, den Eijscht is

ingerigt geworden, om waare het mogelijk de E Comp:

voor schaade te behoeden, terwijl in tussen den ird

„voer van deese 7: ½: pakken Particuliere Blau„

ro Leijwaeten, aan dat besluijt en reeds gemaak„

„te schikkingen notoir moet hinderlijk zijn:—

Weshalven om alle deese reedenen bij ons besloo„

„ten wierden de 7: ½: pakken met Guinees bruijn

blauw, dus lange in de Hoofd Administratie

te laaten opslaan, na dat alvoorens door twee

Leeden van den Raad van Justitie ten overstaan

van den fiscaal, met het Cachet van de Comp.

dat van de Justitie en ook van dikgerepten Ana„

„choda zal zijn verzegul geworden, om vervolgens

na den ontfangst van de verwagt wordende Brie„

ver van uw Hoog Edelens, zo over meermelde

Blauwe Leijwacten, als over de betagting van den

Pacht van dies invoer, na behooren te kunnen

worden gedisponeerd.—

In onze bijeen komst op den 4:' Februarij laastleeden

wanneer wij reeds deeere hadden uw Hoog.

Edelens veel gerespecteerde Rescriptie van den

18:e December 1787: te mogen ontfangen hebben wij

tot

wier

min

re