closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de aankomst van ontset van Batavia resolveerden We„

om andermaal te probeeren, of de bevoorens opgehoudene

de

Lijwaten teegens de bepaalde prijsen van rd:s 13: en 16:

voor de Guineesen Comp: oude soort van de hand waren,

of te setten; doch dezelve konden op een inkoops bedraa„

gen van ƒ 444: 5: 12: niet meer aan advans behaalen dan

dog hebben met groote voorzorg nog 44 1/3 p

opgebragt.

44: 1/3: percent op de Cormandelse en 70:½: p„rCent op de

Souratse, aan wel 53:¾: percent, door den anderen

uijtwijsens het bij de resolutie van den 5:' December

ad:a p:s g’infereert rendement.

om de kopers vrijkerd telaten § 41: Aangaande de begeerte UW Hoog Edelens om

is van het besluit van 8: sept: a„o p„r gene„

silieerd.

den handel den vrijen loop te laaten en dus de ko„

„pers van Blauwe Lijwaten niet te verpligting, om tee„

„vens een pees wit guinees Comp: oude soort teegens

rd:s 13: te accepteeren, hebben wij ons des wegen genomen

besluijt van den 8:e September A:o p:o weeder ingetrokken.

En wij zullen ook conform Hoogst Derzelver intentie

542:

niet alleen bij den publicquen verkoop van Lijwaten

en andere Coopmanschappen continueeren, maar

volgens de bekomene recommantie, de Lijwaten wan

indsoort almeede appart verkoopen, ten eijnde de waa„

de Lijwaaten in zoort zullen appart ver„

kogt worden.

„re prijsen te ontwaren en daar na onse Eijsschen

„—

met grond te konnen inrigten.

Onder dit Hoofdeel nog voorkomende de goedkeuring

543:

uwer

6

dee

en

gelee

Huw

det

a