closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56

uw Hoog Edelens, nopens de doen ons verhoogde

prijs der in A:o p:o aangebragt 21: ½: Lasten Parwe, van

Hunner Hoog Edelheeden remarque omtrent rd:s 75: -: of de voor de oostersche Gouvernementen bepaal„

de tarwe tot rd„s 85:—: t last.

de prijs tot rd:s 85:, onder aanmerking, dat die verkoop

geene swaarigheijd zoude konnen hebben, in diene

men evenzeedigde prijs van het brood had verhoogd

vinden wij derhalven ons verplicht Hoogst dezelve

en eerbied onder het oog te brengen, datwijl de mees„

„te ingezectenen, hun brood zelve bakken, zeelks alhier

kan hier geen plaats hebben.

geen plaats kan hebben.—

:

De met het schip Het Loo Jongst aangebragte Lijwa„

544

de Jongst aangebragte Lijwaaten zijn voor„

weedig verkogt.

ten zijn op zeer weijnige na, reeds buijten gemeen voor„

deelig verkogt, en daar onder principaal de per den

Chinees Anachoda Tjan Jseing aangebragte

en voor de Comp: ingekogte guinces bruijn blauw, alzo

op een inkoops bedragen van ƒ13295: 8:8: geprofiteert

is ƒ 11337: 11: 12: dan wel door den anderen 85:¼: p„r C=t

en hebben door elkanderen 85¼ p:r C: op.

leeverd.

ruijm, en daar van.

74: ½: p„r Cont ruijm op de Bengaalsche,

Souratsche,

127: 1/3:

69:½: schaars Cormandelse en Ceijlonse,

223:½: ruijm Javase Cattoene gaarens.

Terwijl op den 244: stukken hier vooren meermelde

545:

guinees bruijn blauw tot een inkoops bedraagen van

daar onder de Blauwe Lijwaten tot rd„s 20

42½ t stuk

ƒ5615: 16: 4: aan winst behaald zijn ƒ3971: 17: 12: