closeTerug naar inventaris

Transcriptie

546:

drie vaten flauw bier verkogt heeft 31 : p:

opgeleeverd.

dog 3: andere maar 3: p:r C:

§47:

de 32371: lb: verstikte rijst.

of 70:¾: p:r C:t schaars, komende het stuk op rd:s 20: 42:½.

invoegen dit een en ander breeder te zien is bij het daar

van ingekomen en ter Resolutie van den 1:e April

ginsereerd Rendement.

Zijnde van hier voor reeds gewaagde flaauw

van smaak bevondene Brieven meede per publicque

vendutie verkogt en op de 3: vaten per het Schip

t 200 aangebragt, op een inkoops bedragen van ƒ60.

4: 8: nog aan advans behaald ƒ 20: 18:0ƒ 31:½: p=r C=to

Dog daar en teegen de 3: andere vaten met de

bark de voorzigtigheijd aangekomen, op een inkoops

bedragen van ƒ 73:10: een verlies gegeeven van

ƒ2: 4: 8: dan wel 3: p:r C:t welke wy op reekening van

dies overheeden hebben doen belasten. e

Voorts hebben we ook nog voor het Nieuwe

Rijst Pakhuijs alhier laten verkoper, een quanti„

„teit van 32371: ponden bedorven, verrot en verstikte

breeder

na

Rijst, hier vooen onder 592 re aangehaald en

die bij het leedig raaken van het packhuijs, door de

daar toe expres benoemde gecommitteerde, Leeden

deezer vergadering de Bourghelles en Brusz:,

blijkens hun ingedient Berigt, besigtigt, gewogend en

bevonden is, dat op de maat van 75: lb:, 5: lb: was ver„

„loren geraakt 30 dat de maat van dit bedorven

graan niet meerder inhield aan 70: lb:, en op welk

pacthij

is

wins

weg

zal.

nee

den

n: