closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is publicq verkogt en heeft nog 12: p:r C:

winst afgeleeverd.

548:

wegens het Bandasche schip dat Saparoua

zal aangeeren om een Lading nagalen in t

neemen, is de nodige ordens gesteld.

§ 49.

den Calaculative opgave van 3106: Bhaaren

nagulin in a„r p„s

57

parthij van 32371: lb: tot een inkoops bedragen van

ƒ581:12: 8: verlooren is ƒ 69: 11:—: dan wel 12: p=r C=t

breeder vermeld ter Resolutie van den 1: April J=t L:

en waar bi het Rendement, ook g'insereert is.—

Ten aansien des

Croducten, onder welk Hoofdeel geblee„

ken zijnde, dat het uw Hoog Edelens behaagd

hadden, de Bandase Ministers aan te schrijven

om een schip met het eerste gewasch van daar na Sapa„

„roua te depecheeren ter inneeming van een Lading

Nagulen, zo hebben wij derwaerds ten eersten ordre

gesteld, dat dien kiel bij aankomst aldaar vollaaden

en vervolgens herwaards gebragt werde, om onder

de vlag van den eerstgeteekende na Batavia reis te

vorderen.

Het heeft uw Hoog Edelens behaagd op het door

ons in a:o p:o gegeeven narigt, weetjens de aanstaande

gecalculeerde ongemeenen grooten inzaam van 3106:

phaeren Nagulen in overweeging te neemen, hoe dat door,

gaans den insaam, de calcutatie overtreft, onder te ken„

„ne gave, dat het voor de Comp: met langer uijt te houden

is, om met zulke overmaatige gewassen beswaard te

worden, wijl men den Jnlander occagie en aanleijding

geeft, om buijten de Nagul cucture zijn bestaan te vin„

den, en voorts dat wijl ’t de Comp: niet te vergen is, ond,

door