closeTerug naar inventaris

Transcriptie

58

dat wel zonder bepaeling op differente tijden.

Doch ten opzrigte der wijse stelling uwer Hoog Ede„

H: H: arcument dat gee„ d 5V:

ne winsten hoe groot ook.

„lens, dat onse in ad:o p:o bijgebragte argumnent, namelijk

dat de overmaetige gewassen door de meerder winsten

op de Lijwaten merkelijk zoude vermindert of getempert

worden, swak en onvoldoende was, en wij zulks bij over„

„weeging, dat geene winsten, hoe groot ook kunnen.

opweegen de aanzienlijks uijtgaaven voor een product

de aansienelijke uijtgave voor een Provaet dat ten eenemaal nutteloos is en waar van mijr het

dat nutte loos is ensz:

uijtgegeeven Capitaal in der tijd met den intrest ver„

„liest, ligtelijk zullen penetreeren; dienen wij in eer„

„bied, dat wij die stelling uwer Hoog Edelens

volkomen advoueeren, doch men bedoelde als toen

invoueeren de ministers.

dat daar de gewassen door geene obstaculen konden

verhindert worden dewinsten op den verkoop nog al

gevallig zijn en de contanten, die voor de Nagulen wor„

„den uijtgegeeven, daar door eenigermaate in SComp:s

cas doen terug keeren.—

12

8

Vermits het van hier verzogte der de schip door UW

t den de schip g’excuseert zijnde zullen

Hoog Edelens g'excuseert en ’t schip Het Loo

van 150: voeten gezonden is, mitsg:s HoogDezelve

een schip van Banda meede van 150: voeten naar

Saparoua hebben gelieven te projecteeren, met or„

„die om het restant dat in gemelde twee scheepen

niet mogt konnen worden afgescheept, al hier aan

te