closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de overschietende nagulen die de beide

scheepen niet vervoeren kunnen, hier

aangehouden worden.

553.

tot voorkoming van minwigt bij uit„

leevering te Batavia is onder gesteld.

de nagulen aan dit Hoofd Compt„r wor

den drie maal verwerkt.

§ 54:

ongegrondheid van de klagten der over„

heeden dat de nagulen hier schraal

ingewoogen warden.

5. 55:

te houden, zo hebben wij beslooten die twee scheepen

te vollaaden en de overschietende Nagulen alhier in

de Pachuijsen aan te houden.—

Wij hebben met sencibel leedweesen uijt welmelde

uw Hoog Edelens geEerde reschriptien gezien,

dat er op de Lading van het schit ouwerkerk in

anno vergange alweeder een aanzienlijk minwigt

van 3½: p=r Cent ontwaard is wesweegen uw Hoog

Edelens ons recommandeeren om alle attentie te ge„

bruijken, tot voorkoming van dier gelijke minwigten,

„temeer, dan de scheeps overheeden alweeder een

schraale inweeging geallequeerd hebben.

T zij ons gepermitteerd uW Hoog Edelens op dit

dat

een en ander in eerbied antwoord te dienen, daar de van

hier versonden wordende Nagulen, alvoor en Edriemaal,

in en ontscheep worden, den inweeg alhier zo ruim

niet kan vallen als op saparoua alwaarse direct

in ’t schip overgaan.

Dog dat de scheeps overheeden nogtans over den

schraalen inweeg klaagen, zuks ongegrond is wijlze

de vollading in onse vergadering Sollemneel,

verklaaren, de Nagulen droog en wel gecondi„

tioneerd ten genoegen ontfangen te hebben.—

Den geheelen inschuur van het Nagul Gewasch

en

5

du

afJ.

nn

bin

da