closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61

niet aangenaam voorgekoomen zijnde, dat dezelve

in A:o p:o rd:s 1844: meerder dan het jaar bevoorens had„

„den gerendeert, betuijgen wij, dat door ons alle de„

voiren worden aangewendom aan den wensch

uw Hoog Edelens te voldoen en tot accresse„

ment der inkomsten konnen strekken, terwijl

het wel slaagen van den handel geeft veel

voordeel aan de domainen.

wij hier bij egter moeten aanmerken, dat de ver„

„meerdering en vermindering der Pachten afhangd,

van het wel of kwalijk slagen van den handel.—

omtrend de.

Achterstallen van Gerandsoeneerde

560:

Amboineesen in steede van te vooren, gelijk van

hier bij brief van den 20: September A:o p:o is bedeeld

nog ten agteren staande ƒ 1161: 17: 12: hebben wij het

Bouros Hoofd Mazes volgens ons besluijt van

de agterstallene der gerandfoeneerde amboi„

weesen zulken door de amblauers, met hout

werken voldaan worden.

den 2:e October a:o vergange gelast, te zorgen, dat

die van Bouro, en AmbLauw, met de Leverantien

van Houtwerken voldaan worde.

§ 67: Intusschen hebben we u de inlossing der geroofde

Amboineesen reeds lange gestaakt is, het Collec„

„teeren bij het uijtgaan der kerke, ten faveurs der je„

de sollecte is gestaakt ende reckening

geslooten

„randsoeneerde, laaten cisseeren en deeze Reekening

bij de Natotie boeken laaten afsluijten.

Inder dit hoofdeel moogen wij niet afzijn

§ 68:

uW