closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aal

5lig

a

tti„

64

op het dientweegen, ingedient Berigt van de drie verwult de kelders met malkanderen te verbinden.

gemelde van Guerieke.

Dat door uw Hoog Edelens quatificatie hadden,

wiens verzoek ter afschrijving van de

gegeeven tot den aanbouw van twee vertrekken, zonder

verbruikte Materialen is voorgedragen ge„

worden.

van eenige afbraake mentie te maaken, konden wij met

anders doen, dan dat verzoek zo als het beide Hoogst

Dezelve voor te draagen. en

Dat wij van 's maands gedanen uijtstap geene

men was in vertrouwen dat het werk

aan de intertie zoude hebben voldoen

mentie gemaakt hebben, geschied is, in het vertrouwen

dat het werk aan het oogmerk voldoende zoude geweest

en het Buskruijt in de buijten wagt, dien hij zelve daar

voor geprojecteerd en goedgekeurd had, ook buijten be„

en het Buskruijt buijten bederf gebleeven

derf zoude gebleeven zijn,

Dan daar den Luijtenant van de Arthillerij Thomas

Magnus Streck zich hadde gedechargeerd, van in

Den Luijt=r strek had zich gedechargeerd

over pligt versuijm van het kruijt

deesen over eenig plichtversuijm aanspreekelijk g'oor„

„deelt te konnen worden; heeft de ongequalificeerde

afbraake en het goedkeuring van de buijten wagt, alwaar

het kruijt geborgen geweest en door het langer leggen

als bij het aanbouwen van twee verwulven zoude nodig

zijn geweest, is bedorven geraakt, de reeden en uijtgemaakt,

dat in de buijten wagt bedorven is geraakt

waarom wij tot het besluijt, om de voldoening, niet

anders te accordeeren, dan onder Coutie de restituendo

reeden waarom men de voldoening onder

en de belasting van het bedorven geraakt buskruijt heb„

Cautie de restituendo van de versogte af„

schrijving en de belasting van het bedorven

ben moeten overgaan.

ruijt is overgegaan.

Dan wij hebben Conform de begeerte uwer Hoog

van Guericke is gelast zich schruftelyjk te

versantwoording over de ongequalificeerde af

Edelens meermelden Capitain van Guericke

braake

gelast