closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67

te doen, dat, wijl men in gemoede moet betuijgen,

dat de aanhoudende zwaare Reegens en het vog„

„tig Elimaat waar aan Ambon, door het selve,

suget is, de wezendlijke oorzaak van het bedei

van het Buskruijt in queste, is, dus de geheelen

quantiteijd bedorven kruijd met: Hoog A BerZel„

tt bedorven kruit kan met approbatie

rn H: H: Ed:s bij de boeken worden

„ver geEerde approbatie, bij de boeken zoude konnen:

geschreeven.

afgeschreeven worder

Doch omtrent het voorstel van den Arthitterij Luij„

en is nog niet in staat te oor„ 82:

eelen over de nuttigheid van een panne

k,

„tenant streck, willen wij gaarne bekennerd, buijten

staat te zijn geweest, om met grond, te konnen Oor„

„deelen, in hoe verze denittigheijd van een Panne dak

over de kruijdhuijzen moeste plaats hebben, om dat

den Capitain en opziender der werken van Jul„

„rickt, het nadeloos oordeelde, en dat dewijl den

om dat van Guericke het nodeloos

achte

voorsteld van gemelden Luijtenant Streck ons

als zeer aanneemelijk voorgekomen was, wij best

nen zal den uijtslag van bijde afwag

gedacht hebben, den uijtslag van beijde afte wagten

Nogtans hebben wij op uw Hoog Edelens begeer„

583

van van Guericke is voldoende reedenen

gevordert.

de in formatie meermelden Capitain van Guericken

gelast bij een schriftelijk berigt, voldoende reedenen

te geeven waaromme hij den voorstel van den

Arthillerij Luijtenant Streck tot het maaken

van Panne Daken over de kruijthuijsen, met

goedgekeurd heeft, welk Papier ingekomen zijnde,

wij