closeTerug naar inventaris

Transcriptie

weegens het niet goed keuren van Lan„

nedaken of de kruijtkwijzen.

waar aan hij bij een berigt voldaan heeft

aanhaalingen uit dat berigt voldaan

hoeft

wij de bijlagen deezes laten versellen, onder aan ha„

„ling, dat meermelden van Puericke sustineerd, dat

wijl de beijde kruijthuijsen omtrend gelijk hoog ge„

bouwd zijn met de muur van het kasteel, dezelve

niet in ’t oog vallen dan bij eene zeekere nabijheid,

en door den eersten aanlegger met dat oogmerkt

moet aangelegd zijn, om bij eene affacque te kun„

„nen overdekt worden met swalpen en daar boven

te voorzien met zandzaken en zooden, teegen het

doorslaan van Bommen, bij endekking van

wardelykheeden.

dat de gemelde kruijthuijzen verwulfd zijn en

eene genoegzaame afloop van water hebben, ook

rondsom gevloerd met rollagen, waar door dezelve

vrij zijn van inwatering en bij de minste stild stand

van reegen, door de zon of wind in ’t kort rondsom

droog kunnen worden, ’t geen, gedekt zijnde, de

onder zijnde spatten en dampen, niet genoegzaam

kunnen optreking, en dus konde of vachtigheijd

aan het kruijd huijs toebrengd tot nadeel van het

daar geborgen kruijd.

daar bij aanhaalende, dat door alle deskundigen in

't oog word gehouden om bij de erectie van kruijthuijsen

de Houtwerken van buijten zo veel mogelijk te mena„

„geeren, om alle onheijlen van brand etc: voor te koo„

„men, wijl een enkelde brand kogel, door het dak hee„

„nen vallende, tot ruim van het geheeld kasteel zoude

kinnen

pros

om 10:

probee

waar

best

ins

meer

van

uijt

ziet

dema

men

omt