closeTerug naar inventaris

Transcriptie

propositie van van querike

om 10 a 12: vaten uyjt ieder kruit huijs te

probeeren.

waar zich het kruijt naden neegen tijd

best preserveerd.

in men heeft zich daar meede geconfor„

meent

van Guericke is bij Extrach B.

uyt de Besoigne gerEcommand=t

zich i't vervolg voor ongequalificeerde

demarches te wagten.

586:

men is steeds werkzaam met de voorzorg

omtrent het kruijt.

68

„kunnen strekken.

Dan vermits meergenoemde van Tuericke bij dat

berigt teevens voorsteld, om, wijl 'er in de beijde kruijt

huijsen eenige vaten met kruijt van dezelfde kragten

gevonden worden, eene preuve te neemen aan 10: a 12.

vaten uijt ieder kruijthuijs, ter ervaring, of het kruijt

na de reegen mousson zich best, preserveerd in het Ma„

„quazijn met- of zonder dak; zo hebben wij ter sissie

van den 6:e Maij die preuve Conform dien voor„

steld laaten gevolg neemen; van welkers uijtslag

wij dan ook in ’t vervolg de eer zullen hebben, uw

Hoog Edelens eerbiedigt te elucideeren.

Wij hebben meermelden van Geuricke onder afgave

van Extract uijt onse Besoigne gerecommandeert

zich voor zulke ongequalificeerde demarches, als

hij in a:o p:o met het inrichten van een aan uw Hoog

Edelens gerigt adres, met voor bijgang der Reged„

„ring alhier, heeft begaan, voortaan te wagten

Dat wij de 6600: ponden Buskruijt, die in het

door den veel gerepten van Guericke goedgekeurde

kruijt Maguazijn aan de oostkant geborgen wa„

„ren, voor zijn reekening hebben gelaten, door

uw Hoog Edelens geapprobeerd zijnde ver„

„zeekeren we Hoog Dezelve dat men hier, steeds

werksaam