closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 96

enomene dispositien omtrend de in er

Afschrijvingin.

2633½.

2400

Eenige

2

3:

71

„schreeven, en dit niet mogelijk geweest zijnde te

verhoeding, zijn wy n hoope van uw Hoog

Edelens gunstige approbatie tot de afschrijving

overgegaan.—

Volgens schuldpligtige gehoudenisse, zullen wij

thans de vrijheijd neemen uw Hoog Edelens

te vertoonen, waar in de Eefschrijvingen, zeedert

onze jongste advisen hebben bestaan; Namelijk.—

Op den 2:e October 1787:

Eb: Rijst te Bouro uijt de Lading van het schip de Tilvere

Leeuw, veroorzaakt door de Groot spillagie dies

er zo bij den overneemt; als driemalige afscheeping

en verwerking gevallen is.

'sComp:s slaven uijt het quartier gedrost opwinst en verlies en

enkelde brukbanden op een berigt van den kasteel opper„

„schirurgyn, aan drie Persoonen verstrekt.

Den 14: November

Eb: Rijst ten comptoire Laricque op eene door het Hoofd

Martens onder presentatie van Eede gegeeven

verklaaring, die door het uijtwijken en door

sakken van het Planke beschot van het Rijst

hok waar in de Nagulen teevens geborgen

worden, waren bedorven geraakt.

bij den Casteel oppermeester in dit jaar meer dan ordinair

gedaane verstrekkingen van Medicijnen, aan

veele Noodlijdende en door de kinderpokken

aan