closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

72.

ammunitie en wapen wapenkamers goederen.

p:s Houwers, van den te Haroeko in Commando geleegen hebbende

soldaat Lucas Lopis, bij het afhaalen van zijn randsoem

door het omslaan van het vaartuijgg verlooren geraakt.

op den 12: Maart

De Gepermitteerde spillagie op de verstrekke goederen uijt de Negotie

Pakhuijsen zeedert primo September A:o p: tot ult:o February

p:t Leeden volgens de ter resolutie g'inserreerde bevinding

op den 1. April

ƒ69:11:—: of het minder gerendeerde op den verkoop van 32371: lb:o

Rijst die in het Nieuwe Rijst Pakhuijs achier, geklontert

en tot stof vergaan, bevonden is.

op den 6: Maij

verstrekt en veroirberde op de in a: p:o gedaane Hongij en Expeditie

5

Togt, volgens ingediende specificatie

§ 97: Daar en teegen is op dien datum bij de boeken ingeno„

een Slaave kind ingenomen

„men Een slave kind in ’s Comp:s slaven quartier gebooren.

thans overgaande tot het Artikul van

Belastingen en Vergoedingen,

§ 98:

moeten wij uW: Hoog Edelens in eerbied bedeelen

Rijxd„s 11: 12. is door de gemagtigden van

het geweesen Saparoccas Hoofd Beth

dat wij ter onser Setting van den 29: December A:o p:o

aan de alhier zijnde Gemnagtigden van het geweesen

Saparouas Hoofd en presenten Maccassers secun„

„de de E: Willem Beth jacobsz: de vergoeding

hebben