closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aanhaaling uijt hun berigt.

„estelde irene notens de be„ ƒ 114

1.geerte H: H: Ed„s om voortaan bij den

Eijsch bekent te stellen

76.

A=o p=o in deesen aanhaalen, dat de s aldoas te quad„

bij de Nieuwe Boeken behoorlijk genomen zijn.

met.

ƒ 1614: 1: 2:

De afbetaalde Soldijen aan Land die geboekt

zijn bedragen

ƒ126801:16:—.

de belasting van monterings &=a

2813: 14:—:

Teld.

ƒ 129615: 10:—:

En de Haspitaals ongelden beloopen

1496: 17: —:

of Te samen

ƒ131112: 7:—:

Invoegen de afbetaalde soldijen en belastingen in

dit boek jaar bedraagen hebben

ƒ1296:15: 10:—:

en in ad:o p:o beliepen dezelve

144455: 5: 15:

Dus nu minder

ƒ 14839: 15: 15:

veroorsaakt door dien verscheijde Dienaaren

geen gagie genooten, hunne reekeningen geligt

hebben ook eenige uijt den dienst gesteld zijn.—

Tot het Caput van den

D'isch genadert zijnde, dient in

ied, dat wij onder opgave van Extract

onsen Hoofd Administrateur tee narigt

kennis gegeven hebben van de begeerten uwel

Hoog Edelens, namelijk om bij

den Eijsch bekend te stellen, de reedenen

waarom