closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de reedenen waarom geen kruijt of andere

goederen g’Eyscht worden.

§ 15:

op den Eyjsch van blauwe Lijwaten met

kunnende voldaan worden.

heeft men de door den Chinees Tjanc

gseeng aangebragte moeten ovverneemen.

waarom deeze of geene Goederen, met, ge„

Eijscht worden

uw Hoog Edelens behaagd hebben„

„de te betuijgen, dat 'er in anno passato

geen blauwe Lijwaten aan handen ge„

„weest en Hoogts Dezelve daar van

als nog niet voorzien zijnde, zich

buijten staat bevinden, om de

van hier G: Eijschte blauwe Zij„

waten te voldoen; geeven wij

Hoogst Dezelve Eerbiedig ken

„nis, dat wij de door den Chi„

nees Jjan Tseeng aan„

gebragte, hebben moeten

overneemen, in het vaste

vertrouwen dat daar op

nog een matige wienst te ha„

len is, gelijk zulks dan

ook bij den Verkoop is ge„

„bleeken; dat dezelve volko„

men aan onse verwagting be„

antwoord

60

Eijse

3

rijst

aen.