closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dankbetuijging voor den op den § 116:

Eijsch van hier voldaane Artiaelen.

de vermerdering van 800. Lasten § 11:

rijst insz: door H: H: Ed„s als niet gevallig

aen generte zijnde

97

„antwoord heeft.

Thans onsen pligt acquitteeren„

„de betuijgen w uw Hoog Ede„

„lens onse Eerbiedige aankbaar„

„heijd voor de in voldoening op

onse Eijsch, buijten de hier vo„

„ren voormelde Contantan herwaards

geschikte goederen, mitsgaders

100: Leggers Arak Apij,

65: Pakken Lijwaten,

15: Coijangs zout en

400: Lasten Rijst, item nog eeni„

„ge andere Articulen meer, ons

door de Iavase Ministers, per

het schip ’t Loo, de Bark de voor„

„zigtigheijd en de pantjallang de Ex„

„peditee, blijkens hier bij gaande uyt„

„treksel, toegezonden.

Wij bevrijmoedigen ons ten opzigte der

Rijst welke Hoogst Dezelve ons gelieven

voor