closeTerug naar inventaris

Transcriptie

heeft men zulks gedaan in hoope van

twee directe scheepen te zullen bekomen.

om den Eijsch in't vervolg te konnen

verminderen.

N 118.

de reedenen van de vermier

of- vermin„

vering der Eyschen zullen voortaan

worden bekent gesteld

voor te houden, dat de vermeerdering daar

„van tot 400: Lasten met gevallig was,

wijl de ruijmte van het schip en de

„bark daar door zo zeer zoude wer

den vervult, dat een gedeelde der an„

„dere goederen niet zoude konnen wor

„den vervoerden UW Hoog Ede

„lens derhalven verhoopten, dat

den Eijsch van Rijst in ’t vervolg

zal werden vermindert ensz: UW

Hoog Edelens in eerbiedig ant„

woord te dienen, dat wij in die vas„

te veronderstelling van twee de„

„recte scheepen te zullen bekomen,

nu ex een bekwaame geleegenheijd

was, om den Eijsch van dat graan

iets ruijmer te neemen, zulks ge„

daan hadden, ten eijnde in’t vervolg

den Eijsch te konnen verminderen.

Bij onsen overtezendene formeelen

Eijsch zullende Conform UW Hoog

Edelens begeerte bekend stellen de ree„

„denen des vermeer- op - vermindering, van

onsen

E.

ratie

140„