closeTerug naar inventaris

Transcriptie

man merkt ae torlag van 20 ¼ stv:r

soldaat, aan, tot nut van hun en der

aalschapij

in men heeft uijt dien hoefde de Conside„

ratien deeser Regeering H: H: Ed„s voor„

gedragen

niet zonder reeden is men thans beduyt

voor de vermindering der pagten ensz:

het verval der Mititaire bakken en dat de

soldaaten zich zullen de boucheeren.

78

onsen Provisioneelen, dienen wij ten vervolge in

eerbied antwoord, ten opzigte der Extract ver„

„strekking aan de Militairen, dat wij de toelaagen

aan den soldaat van 20:¼: stuijvers in plaatse van

Arak, zout en Peper, hadden aangemerkt,

zo wel te moeten strekken tot hunne ver„

beetering als tot nut de Maatschappij: - en

dat daar die vertrekking in natura in

deezer Provintie zeer ongeleegen

en den Militair nadeelig is wij de

vrijheijd gebruijk en ons verplicht g’acht

hebben, onse consideratien, zo als die

bij de Resolutie van den 10: Augustus

anno passato omstandig beschreeven

staan, uw Hoog Edelens te moe„

ten voordragen.

Terwijl wij hier bij nog moeten

aanhaalen, dat men niet zonder

„bedugt

reeden, is, voor de vermindering der

Tacten, het verval van de Militairen

Bakken die thans op een goede voet

gebragt is en de verwagting, dat

de Gemeene Militairen door dec„

„ze verstrekking in natuurge, zich

tot de bauches zullen overgeeven

onigereekend nog, dat, daar: maak

een