closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de bepaaling van Een schip Sjaars, doet den

Eysch ook eenige hindernisse.

de verstrekking in n atura,

119

word thans aan den soldat gedaan.

met intrekking van het besluyt d’ Epo„

een schip 's jaars voor deeze Provintie

bepaald is, men zich bij die bepa„

„ling in ’t formeeren der Eijsschen

niet zal konnen houden.

Nogtans hebben we om aan de

begeerte uwer Hoog Edelens

te voldoen, onse besluijten van den 26:

April en 10: Augustus de Anno pas sa„

„to waar bij den soldaat 20:¼: Htuij„

„vers was toegelegd, op den 28: februarij

J:t Leeden wieder ingetrokken en

beslooten den zelven:/ de Corporaals

en Tamboers daar onder begrie„

„pen:/ daar en tegen te laten ged

van de toegelegde.

3: kannen Prak,

—:½: lb: Pecpede,

zout, en

4:

1: kan Azijn 'smaands ieder, mits=

„gaders aan hun tot een matig ge„

bruijk uijt ’s Comp:s Pachhuijsen,

inkoops te laten verstrekken, koffij

zuijker en kadjang, beginnende

met Primo Maart.

Doch dewijl men hier geen genoegsaame

voorraad

r

door