close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0175

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten

81

zeveithien

in ’t boek Restant Eijsch

Iaar

voor

15 Jaacr

onder p:o

1787:

dooi den

A:o

Maij

peeser

anderen

1788:

1789:

Vervolg van de Equipagie Werff

b: 15.

12:

12:

17:

p:s Juffer van 8: â 9. duim

26.

10:

4:

12:

Nag Glassen van 2 uuk

6:

13.

6:

3:

d:o huijs Compassen

13:

41:

5.

2:

Dregens van 5: â 600: lb. ieder wij ’t grootste gedeelte

der aanhanden zijnde te ligt voor Pantjallings waren

1:

4

Graad stocken

37 7/10.

10:½

11 7/80.

12:

wittrossen Hollands

l:

7514:

770: 2:

919:

8: vaten Pick ten dienste van de alhier vaarende

1275:½.

5594:¾.

6:

934:

Harpus vaartuijgen buijten Comptoiren de

: 7687:

1568.

915:½:

16: k: Theer d Arthillerijen werk baasen

p:s 91.

19:

13:

30: p:s Enkelde bloken van 6: a 7: d=m

lb: 6673: 1125.

1000: lb: persiaans roodaarden

1790:

158:

69: 170:

100:

Coeth off talk

117:

14: 12:

24: Theer quatsen

A: 2171 9/90: 517: 1025:

50: hoeden smeekoolerd

2: vaten Gort.

voor ’t kospitaal

2: Pruijmens

r: 1315½: 312 7/8: 998:7/8:

8: schuijt Thin bankas

60:

26:¾: 16:

20: lb: caneel fijne

„. 3192: 3/6: 581:¾: 885¼: 4000: peeper waar van 3600: lb: voor 600 koppen mititaen

’t overige voor de verkoopen huijshouding

Van de Wapenkamer

p: 411:

155:

338:

250: p:s

secrleere dragbanden of de port Epeesen secrleeren

p:s 411

3:

4: bossen

scheespaanen

re2. 306.

100: vellen

35:

—:

Trom vellen

p:r 23:

8:

p:s

3:

5:

d=o vaten met hoepel

bots:

25:

bof:

74:½: 37:

15:½:

d„o leijnen

12:

35:½

9:½:

—:

d„o snaeren

20:

lb: 59 5/8.

13:¾:

lb: kooper draet

9:

1

d„o

10.

18:

55:½:

9:

ijzed

25.

9:

C:

6:

lijm voor de boekebinders en wapenkamed

25:

6:

2:

5: Amaril

13406: 2601:

6407:

2000: p:s wuursteenen snaaphaanen en pistols

31:

12:

17:

30: pattoontayen groot met londsberger

50:

_=o kleene schilder

11:

30: Granadiers mutzen.

verte