closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 123

de reedenen van het in den Eed neemen

van den Boekhouder Camans in d„o p„

word thans bedeelt als in den tex=t

dankbetuiging voor de S 124:

beklaging der door kinder zieken

verloorene Manschen

54

onder de

Huyjsselijke Bestellingen door uw

Hoog Edelens gepasseerd wordende het in den Eed„

neemen als Notaris van den boekhouder Rril

Coomans onder te kenne gave, dat Hoogst Dezelve

van deeze schikking geen reeden weeten; achten we

ont thans verplicht uw Hoog Edelens in eerbiede

te clucideeren, dat wij daar toe hebben moeten

overgaan, om dat den eerste klerk Schouten

te dier tijd als secretaris van Justitie en Zandraad

frngeerde, en wij den secretaris van Politie in

het Casteel woond, dus bij nagt in zijn qualiteid

van beampt schrijver buijten van geen dienst kan

zijn, hij Coomans als zodanige buijten de staat

moeste fungeeren: behalven dat den secretaris

van Politie, als van geen eerste klerk voorzien,

te eerder een hulp nodig had; zo als wij de eere

hadden, bij letteren van den 15: Junij A:o p:o §197:

Hoogst Dezelve te kennen te geevend.—

Jntusschen leggen wij uw Hoog Edelens on„

ze dankbaarheijd af, zo voor de beklaging van

het verlies van zoveele Menschen, welke men

door de kinderziek te hier aan ’t Hoofd kasteel

verlooren heeft, als voor de approbatie der

hier gestelde precautien, mitsgaders voor

de toezending van de ordonnantie, behelsende

de