closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onge

§ 130

den fiscaal Hogerwaard als buijten

Regent aangesteld.

denzelven neevens den Cassiens 131.

Bourghelles de Commissie op gedragen

tot den ontfangst en remitteering der

penn: voor de Marine Schoolen te fa

maring en in Nederland

5 13½

de invoering van eenige middelen van f,

nantie zonder merkelijk beswaar der

Dienaaren en Jngezeeten en

36

het leggen van zoldees, en het maaken van af„

„rakken; waar door de togt en koude voor de Eij„

„deren in het zelve benomen word, te ervaren, of

zulks aan de verwagting voldeed, als wanneer

men altoos kan overgaan tot een duursamer werk.

Mits de verplaatsing van den Fiscaal A:r Abra„

„ham Louis van Hamel, als hoofd te Hila

hebben wij op den 4: febr: tot Buijten Regent van

het Hospitaal benoemd, den geEigeerde Fiscaal

Johannes Hogerwaard

Aan wien wij ook, neevens den winkelier en

cassier Wijnand Johannes de Bour„

ghelles hebben opgedragen, de commissie tot

den ontfangst en remitteering der penningen

voor het Marines Schoot te Samarang en het

formeeren van een plan tot fournissement der

kosten voor het in Nederland opgerigte ta„

blissement de marine mitsgaders tot het

effenstellen der Positive ordres.—

Wij hebben ter voldoening der ordre, vervat

bij Extract Notul uwer Hoog Edelens Re„

„solutie van den 20:e September 1787: onse

gedagten laten gaan over de maatregulen

dis