closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ke

tij

Betrekkelijk de

Collegien, hebben wij dieere uw Hoog„

§ 148.

twee Leeden in den Raad van Politie

Edelens eerbiedig te bedeelen dat wij in onsen Raa„

Sessie gegeeven.

„de, Sessie hebben gegeven aan den soldij Boekhouder

Laurens van Jperen en den secretaris Fre„

„drik Libregt Brusz:

Terwijl het Collegie van Justitie en Landraad mits den

Verandering van Presis en ƒ 149

Leeden bij de Justitie en Zandraad,

optreeding in ’t Gouverno van den tweeden teekenaat

als President is gesuccedeert den opperkoopman en

secunde Balthzaa Smissaart, en mits het vertrek

van het Lid dier Collegien den onderkoopman en hoofd

te Haroeko Koene koenes, diet stoel vervuld met den

Soldij boekhouder Laurens van Jperen.—

§ 150: Hebbende wij ook op den 1:e April in plaatsse van

aan’t Collegie van Justitie is Extractnopens

den overleeden ordinair vuurwerker Barend Eiso

als Lid in die Collegie aangesteld den provisioneel

als vaandrig dienst houdende sergiant wouter

Boldrik.—

wij hebben aan den Raad van Justitie alhier, Exe„

§ 151

aan ’t Collegie van Justitie is Extract nopens

de vermeende pretentie van Jnsfurie afg

tract tot hun narigt doen afgeven, voor zo verre„

geven.

hun aangaat in der zake van de door door den

Arthillerij Luijtenant Streck vermeerde pretend

van Jnjurie, teegens den Capitain Militair

Gabriel

ove Politica

gustitie te

actie.

aa va

dateantie

brengen va

Zonderin

n te gemoe

ammen