closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P 154.

om van deese kwade gewoonte afte schikken

zijn bij affivie van een advertissementen.

het verpanden van Losse goederen

zonder schriftelijk bewijs, verboden

§ 155.

den inlander van Amaheij Cornelis

Mailokkor

speciaal verband, bij ’t negative geen recht geschie„

sin een

„den kan:

Dan om egter den geenen die rets verpand, zo wel als

die iets in pandneemd, van deese kwaade gebruijken

i

afte schikken, hebben we bij publicatie en afferie van

een advertissement gestatueerd, dat het verpanden van

losse goederen, het zij veel of weijnig; voortaan onder

die benaaming niet meer zal mogen geschieden, maar

na

Cagen

wel geld leeningen op een Notarieele of onder handd

bewijs, onder speciaal verband van zodaenige goederen, als

daar bij zullen moeten worden uijtgedrukt, met zodaenig

hoet

vira

rente als de wetten van den lande toelaat, zonder eenig

regt te hebben omna den verval tijd, over die verbonde

goederen willekeurig te disponneeren, of wet te verkoopen

en dat die hier in nalatig zal werden bevonden geen

recht zal geschieden, buijten het geene de zulke nog over ’t

deeze misbruijken, van den ratt: offi deezer Provintie„

en

volgens de statuten te verwagten hebben.

zaake

Bij den Landraad is bij vonnis definitif op den

8: December A:o p:o verweezen, den Jnlander van Ama„

„heij geleegen aan de binnen Cust van Ceram, met na„

„me Cornelis Mailokko, om over sterke vermol

„dens blijk van den meede jnlander van dat getugte

watter kakiaij om het leeven gebragt te hebben Enoo

voor den tijd van 25: jaren gebannen te worden en om

zijn